ETSU vs Vandy (Girls) Nov 21, 2008

Visitors 21
ETSU vs Vandy (Girls)  Nov 21, 2008

ETSU vs Jax (Girls) Jan. 3, 2009

Visitors 3
ETSU vs Jax (Girls) Jan. 3, 2009

ETSU vs N. Florida (Girls) Jan.5 , 2008

Visitors 4
ETSU vs N. Florida (Girls) Jan.5 , 2008

ETSU Vs Belmont (Girls) Jan. 15, 2009

Visitors 3
ETSU Vs Belmont (Girls) Jan. 15, 2009

ETSU vs Lipscomb (Girls) Jan. 17, 2009

Visitors 8
ETSU vs Lipscomb (Girls) Jan. 17, 2009

ETSU vs Campbell (Girls) Jan. 22, 2009

Visitors 3
ETSU vs Campbell (Girls) Jan. 22, 2009

ETSU vs USC Upstate (Girls) Jan. 26, 2009

Visitors 3
ETSU vs USC Upstate (Girls) Jan. 26, 2009

ETSU Vs Stetson (Girls) Feb. 5, 2009

Visitors 3
ETSU Vs Stetson (Girls) Feb. 5, 2009

ETSU vs Florida Gulf (Girls) Feb. 7, 2009

Visitors 7
ETSU vs Florida Gulf (Girls) Feb. 7, 2009

ETSU vs Kennesaw St. (Girls) Feb.26, 2009

Visitors 4
ETSU vs Kennesaw St. (Girls) Feb.26, 2009

ETSU vs Mercer (Girls) Feb.28, 2009

Visitors 4
ETSU vs Mercer (Girls) Feb.28, 2009