Gate City vs Siegel Boys BB Dec 21, 2012

Visitors 17

DB vs Oak Ridge Boys BB Dec 21, 2012

Visitors 52

Science Hill vs Cleveland Boys BB Dec 21, 2012

Visitors 37

DB vs Cleveland Boys BB Dec 22, 2012

Visitors 49

Science Hill vs Oak Ridge Boys BB Dec 22, 2012

Visitors 43